Vården blev säkrare med biomedicinska analytiker

När de biomedicinska analytikerna på kem lab i Karlskoga tog över ansvaret för patienter som står på antikoagulantia ökade patientsäkerheten. Betydligt fler är välinställda i dag.

”Vissa av läkarna trodde nog att dödligheten skulle öka. Men kvaliteten på behandlingen har förbättrats sedan de väl vågade lämna ifrån sig patienterna till oss här«, säger biomedicinska analytikern Birgitta Söderström som
var den som tog initiativet till att starta en antikoagulantiamottagning (AK).

När hon och hennes kolleger på kem lab för tio år sedan fick besked om att deras jobb var i farozonen grubblade Birgitta Söderström över hur en sådan situation skulle kunna undvikas. En möjlighet hon såg var att öka produktionen på labbet genom att helt ta över uppföljningen av Waranpatienterna.

Tidigare skötte de endast analyserna. Sjuksköterskorna och undersköterskorna på mottagningen tog proverna och sprang ner med dem till labbet. Läkarna bestämde vilken dos av läkemedlet patienten skulle ha. Detta skedde ofta sent på eftermiddagen och inte sällan på övertid. Därefter fick sjuksköterskorna ringa patienterna och förklara vad doktorn hade ordinerat. I de fall som en distriktssköterska skulle ha beskedet fick även hon finna sig i att jobba över.

Problemet var att läkarna bara hade provsvaret att gå efter. Eftersom de inte träffade patienten kunde de inte veta varför värdena eventuellt låg fel.

? Vi lyckades övertala ledningen att låta oss på labbet ta över hela ansvaret för patienten, inklusive doseringen och informationen till patienterna, säger Birgitta Söderström som driver AK-mottagningen tillsammans med tre andra biomedicinska analytiker och en sjuksköterska.

När AK-mottagningen startade 1996 sköttes Waranbehandlingen för cirka 250 patienter i upptagningsområdet på sjukhuset. I dag tar de emot cirka 700.

? Från flera läkare har vi fått höra att de tack vare ak-mottagningen numera vågar sätta in patienter på behandling som de förr var tveksamma till. Jag tror att de känner sig tryggare när de vet att varje patient får en korrekt och väl organiserad uppföljning.

Det som skiljer ak-mottagningen i Karlskoga från många andra AK-mottagningar i landet är att här sköter personalen inte bara uppföljningen och doseringen av Waran (warfarin) på de polikliniska patienterna utan även på de patienter som ligger inlagda på sjukhuset. De har daglig kontakt med sjuksköterskorna för att få veta om det har skett några förändringar av patientens tillstånd eller läkemedel som kan påverka doseringen av Waran. Likaså planerar och justerar de doserna inför och efter operationer, vilket har lett till färre inställda operationer och minskat antal komplikationer i efterförloppet.

Mottagningen är öppen för provtagning varje vardag mellan halvåtta och tio. Under dessa timmar tar personalen normalt emot cirka 50 Waranpatienter, samt ungefär lika många som kommer för andra analyser till kem lab.

? Genom att vi träffar patienterna regelbundet får vi ofta bra kontakt med dem. Relationen är viktig eftersom vi vill att de ska berätta om allt som eventuellt kan påverka deras behandling, säger Birgitta Söderström.

Som exempel tar hon en patient som nyligen var inne på mottagningen för provtagning. Han berättade att han skulle åka på en veckas utlandssemester. Eftersom han visste med sig att det skulle bli en del alkohol hade han i förväg testat hur mycket han kunde dricka utan att riskera allt för höga värden, vilket han talade om för personalen.

? När patienterna är så ärliga mot oss känner vi att vi har lyckats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida