Vården prioriterar inte kemikaliefritt

Ekologiska textilier ligger inte långt upp på prioriteringslistan i Sveriges landsting, men några få undantag finns. Om fem år ska fem procent av textilierna i Stockholms läns landsting vara ekologiskt odlade.

1 december 2006

Avtalet med tvätteriet trädde i kraft den 1 april 2006 och upphandlaren vid miljöenheten Agneta Sandell är mallig.

– Självklart är vi stolta, säger hon. Vi har en politisk enighet om att ställa relevanta miljökrav vid upphandling.

Det är så vitt Mats Calmerbjörk vet bara i Stockholm och Uppsala som landstingen arbetar för att satsa på ekologiska textilier. Han är ordförande för lmc, nätverket för landstingens miljöchefer, och har frågat sina kolleger per e-post om frågan var aktuell hos dem. Bara två svarade ja: Uppsala och Stockholm.

Agneta Sandell anser att Stockholmslandstinget har gjort en tydlig markering för miljön genom kravet på ekologiska textilier. Avtalet innebär att under fem år ska en procent per år av alla textilier bytas ut mot ekologiska textilier.

Landstinget betalar cirka hundra miljoner kronor per år för tvätt av omkring 5 800 ton vid tvätteriet Textilia i Rimbo. Det första som tvätteriet har valt att byta ut är frottén. När en procent av textilierna byts ut det första året innebär det att 15 000 handdukar blir av ekologiskt odlad bomull.

– De utgör en liten del i det stora upphandlingsavtalet och innebär ingen märkbar kostnadsökning, säger Agneta Sandell.

Miljökraven i upphandlingen innebär också att bromerade, klorerade och fosforbaserade flamskyddsmedel inte ska vara tillsatta i några av textilierna, vare sig de är ekologiska eller inte. Den sammanlagda halten av bekämpningsmedel pesticidier inklusive klorfenoler får numera högst vara ett milligram per kilo textil, och den sammanlagda halten av klorfenoler högst 5 000 mikrogram per kilo textil.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida