Vården upplevs som dömande

Sårbara. Patienter med självskade­beteende tycker att personalen varken lyssnar eller låter dem vara med och bestämma.

7 oktober 2015

Vuxna, tonåringar och barn som skadar sig själva, genom att skära eller rispa sig, gör det för att stå ut med sin inre smärta.?

— Det är ett sätt att överleva och ger en kort lindring i det egna dåliga måendet, som gör att de orkar leva vidare, säger Britt-Marie Lindgren, psykiatrisjuksköterska, som disputerat i ämnet.

Hon är en av forskarna bakom en stor forskningssammanställning om patientgruppens upplevelser från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.?

Rapporten visar att dessa patienter är missnöjda med vården. De upplever vården som förvaring, där de inte får vara delaktiga i behandling och planering. Personalen saknar rätt kunskap.?

— Kompetensen om självskadebeteende måste öka. Det behövs fler specialistsjuksköterskor i psykiatri. De behövs även inom primärvården och akutvården, dit många av patienterna kommer först.??

Forskarna menar att både barn och vuxna som skadar sig själva är särskilt sårbara, vilket ställer krav på personalens etiska medvetenhet och förmåga att reflektera över sina egna åsikter, attityder och handlingar.?

— Patienternas berättelser beskriver hur de blir nedprioriterade på akuten för att de orsakat sin skada själva, eller att personalen syr utan bedövning.?

Jonas Falk är chefssjuksköterska på psykiatriavdelning 4 på Kalmar sjukhus. Han reagerar starkt över SBU-rapportens dystra bild.?

— Det är beklämmande att patienterna inte får vad de behöver. Och det är svårt att ta hand om dem. Personalen tröttnar lätt och ser inte längre hela människan, utan bara beteendet, säger han.?

Hans avdelning hade tidigare speciell inriktning mot självskadebeteende och ätstörningar.?

— Jag försöker plocka in personal som har den rätta känslan. De är fenomenala, tålmodiga och lyhörda. Visar patienterna att de vill vara där med dem och tar dem på allvar. När patienter inte blir tagna på allvar triggar det i gång beteendet ytterligare.??

Mycket handlar om samtal och att stå ut med patientens starka känslor och finnas kvar.?

— De har svår ångest, är arga och ledsna. Men det är känslor och inget farligt. Vården måste vara värdig och patienterna ska bli sedda och hörda.?

Avdelningen har arbetat upp en snabb kontaktväg med öppenvården dit patienterna slussas vidare. En annan satsning är utbildningar i dialektisk beteendeterapi. Den syftar till att hjälpa patienterna att hitta sitt känsloreglage, varva ner och medvetandegöra känslorna.?

— Det räcker inte att säga åt dem att sluta skära sig. Så enkelt är det inte. De skär sig för att stå ut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida