Vårdenhetschef saknar stöd

8 mars 2004

Kerstin Nilsson, forskare och sjuksköterska, har intervjuat 36 vårdenhetschefer – lika många män som kvinnor – om hur de ser på sitt ledarskap.

– De har ett stort behov av stöd och bekräftelse, inte minst uppifrån. Ett stöd som de ofta saknar, säger hon.

Uppenbart var också att vårdenhetscheferna inte hann med att arbeta med vårdutveckling, trots att det ofta var därför de sökt sig till chefspositionen.

Männen och kvinnorna i undersökningen hade samma krav och förväntningar på sitt arbete. Att männen blivit mer framlyfta än sina kvinnliga kolleger var alla överens om.

Mandat-makt-management – en studie av hur vårdenhetschefers ledarskap konstrueras. Doktorsavhandling framlagd i maj 2003 vid institutionen för vårdpedagogik, Göteborgs universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida