Vårdförbundet delar ut forskningspengar

Tre får dela på de 500 000 kronor som Vårdförbundet i år delar ut till hälsoekonomisk forskning.

5 augusti 2005

Sjuksköterskan och medicine doktorn Susanne Börjesson får ett forskningsanslag på 240 000 kronor för projektet »Akupunkturs effekt vid strålningsinducerat illamående; en randomiserad placebokontrollerad och hälsoekonomisk studie«.

Ingrid Ekman, sjuksköterska och docent, får också 240 000 kronor i forskningsanslag. Hennes projekt heter »Care of deteriorated patients with chronic heart failure in their homes ? impact on wellbeing and health economics«. I studien kommer hon bland annat att jämföra vård i hemmet med den traditionella sjukhusvården för hjärtsviktspatienter, med effekt på kvalitetsjusterade levnadsår och direkta kostnader
för vården.

Dessutom får sjuksköterskan, ortoptisten och medicine doktorn Gun Kvarnström ett planeringsbidrag på 20 000 kronor för projektet »Är det kostnadseffektivt att synscreena alla svenska barn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida