Vårdförbundet deltar i kampen mot tuberkulos

Vårdförbundet deltar i arbetet med att förebygga spridningen av multiresistent tuberkulos i Östeuropa.

50 miljoner människor kan vara drabbade av den multiresistenta varianten (MDR-TB) som få läkemedel biter på. Värst utsatta är områden i Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. 

Förra året inledde ett läkemedelsbolag ett världsomspännande projekt för att hejda spridningen av multiresistent tuberkulos, tillsammans med WHO, departementet för hälsa och välfärd i USA, universiteten Harvard och Purdue i USA och den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN.

Teknik, utbildning, läkemedel

Projektet går ut på att föra över kunskap och teknologi för att tillverka de två av företagets läkemedel som biter på resistent tbc till länder där den är som mest utbredd. Ett centrum startas  för utbildning av den medicinska personalen och för personal som ska börja med lokal tillverkning av läkemedlen. Sedan införs ett övervakningsprogram för att följa utvecklingen av multiresistenta tuberkelstammar. I Tomsk i ryska Sibirien examinerades i januari den första gruppen läkare som har utbildats i projektet.

Läkemedelsföretaget erbjuder också sina tbc-läkemedel till reducerad kostnad till de behandlingsprogram runt om i världen som följer WHOs strategier för bekämpning av multiresistent tbc.

Riktlinjer för sjuksköterskor

ICN deltar i projektet genom att ta fram riktlinjer för sjuksköterskornas arbete för att förebygga, behandla och kontrollera tuberkulos och multiresistent tuberkulos. Det finns en enighet om att sjuksköterskornas insatser är en förutsättning för att bekämpningen av multiresistent tbc ska lyckas.

Riktlinjerna ska spridas över världen och följas av studiematerial för sjuksköterskorna. Ett material på engelska testas nu i ett par svårt drabbade länder.

Östeuropa bland de värst drabbade

Östeuropa och Centralasien är värst drabbade av multiresitstenta varianter av tbc. I en del områden är över 14 procent av de sjuka smittade med MDR-TB.

Vårdförbundet deltar i projektet genom att sponsra översättningen från engelska till ryska av det material ICN tagit fram för sjuksköterskorna. Det arbetet ska vara klart i sommar.

I dag på världstuberkulosdagen och i morgon håller Partnerskap stoppa tuberkulos (Stop TB Partners Forum) sitt andra möte i New Delhi med deltagare från 22 av de länder i världen som är värst drabbade av tuberkulos.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida