Vårdförbundet deltar inte i övertidsblockad

Alarmförbundet har inlett en övertidsblockad mot ambulansverksamheten i Uppsala län. Alarmförbundet är en relativt nybildad organisation som vill rekrytera anställda inom ambulansverksamheten.

22 juni 2006

Alarmförbundets skäl till övertidsblockaden är att man vill ha samma ersättning som utgår för övertid för sina medlemmar i Uppsala, som de som arbetar på operationsavdelningen har.

En del medlemmar i Vårdförbundet har också blivit medlemmar i Alarmförbundet. Men så länge de tillhör Vårdförbundet kan de inte delta i några fackliga konflikter, eftersom Vårdförbundet är bundet av fredsplikt. Det gäller också den som har varit medlem i Vårdförbundet och lämnat förbundet efter den 1 april 2005. Den som var medlem vid den tidpunkten är fortfarande bunden av det kollektivavtal som började gälla då.

Att bryta mot kollektivavtal är allvarligt. Vårdförbundet uppmanar alla medlemmar att inte delta i denna stridsåtgärd.

? Vi arbetar dessutom på ett annat sätt än Alarmförbundet, säger Vårdförbundets förhandlingschef Edel Karlsson Håål. Vi har patienten och medarbetarens hälsa i fokus. I stället för att försöka få ut så mycket övertidsersättning som möjligt arbetar vi för att få en arbetsorganisation som ger bra arbetsvillkor.

Erik Nilsson är ordförande i Alarmförbundet. Han berättar att man tagit ut 35 medlemmar i Uppsala län i konflikten, men att man är beredd att begära sympatiåtgärder från medlemmar i andra län.

? Vi är beredda på en lång konflikt, säger han.

Mer information om Vårdförbundets inställning när det gäller Alarmförbundets varslade övertidsblockad finns på Vårdförbundets hemsida, länk finns uppe till höger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida