Vårdförbundet går på djupet i genusfrågan

Allt att vinna heter Vårdförbundets diskussionsmaterial om manligt och kvinnligt och om det kontrakt som finns mellan könen. Det är ett försök att gå på djupet i ämnet jämställdhet och diskuteras nu på medlemsmöten runt om i landet.

7 januari 2002

En projektgrupp med ombudsmän och förtroendevalda i Vårdförbundet har under ett års tid tagit del av olika forskares kunskaper om hur könsroller konstrueras och om mäns och kvinnors olika villkor. Dokumentationen Allt att vinna har skickats ut till de fackliga företrädarna, och sedan den har diskuterats bland medlemmarna ska Vårdförbundets ledning ta ställning till hur förbundet ska arbeta vidare med jämställdhetsfrågan.

Eva Eriksson, ombudsman i Västra Götaland, ingår i projektgruppen. Det har lärt henne mycket, säger hon.

– Genusforskning är ett stort kunskapsområde och inte bara en massa tyckande, vilket många kanske tror. Att lyssna på forskarna har givit mig många aha-upplevelser.

Hon har varit engagerad i jämställdhetsfrågor länge och märker att intresset för dem nu har börjat öka igen efter att ha varit lågt  hos de fackliga företrädarna.

– Nu diskuteras jämställdhetsproblem ute på arbetsplatserna igen.

Eva Eriksson är en av dem som arrangerade mötet »Allt att
vinna« – med underrubriken »Bryt genuskontraktet«.

Omkring 100 medlemmar i Västra Götaland samlades för att höra Vårdförbundets vice ordförande Margareta Albinsson berätta om arbetet med att tränga in i det som kallas för genusforskning.

Krafs på ytan
– Ordet jämställdhet har blivit något av ett mantra som finns med i snart sagt alla texter, vare sig de kommer från fack, arbetsgivare eller myndighet. Men jag undrar om frågan verkligen förs framåt bara genom att ordet används ofta, inledde Margareta Albinsson retoriskt.

Ord kan användas så ofta att det förtar frågans vikt och även i Vårdförbundets avtal och visioner ska nästan alltid »jämställdhet beaktas«. Men vad har det egentligen lett till?

Efter att alldeles för länge ha »krafsat på ytan«, sa Margareta Albinsson, är det dags för förbundet att börja arbeta med jämställdhetsfrågan på allvar.

Genuskontrakt
Syftet med dokumentet Allt att vinna är att gå på djupet och söka kunskap om varför kvinnor fortfarande får sämre lön för lika arbete och varför barn påverkar kvinnors karriär negativt, men inte påverkar männens möjligheter på arbetsmarknaden. Men materialet är inte »de knutna nävarnas politik«, sa vice ordföranden.

– Männen är också drabbade av genuskontraktet. Precis som kvinnor ska ha en självklar rätt till arbetslivet måste män ha rätt till barnen.

Det män gör värderas högre
Det faktum att män och kvinnor har olika uppgifter och verkar inom olika områden har döpts till genuskontraktet av professor Yvonne Hirdman. Enligt det rådande kontraktet värderas det män gör högre än det kvinnor gör. Knappast något land i världen har så stor del yrkesarbetande kvinnor som Sverige, men även här är det kvinnorna som tar hand om barn, hem och gamla. Och får dåligt betalt för det.

Att arbetsskadeförsäkringar och pensionsförsäkringar gynnar män är konsekvenser av ett orättvist genuskontrakt. Liksom att sociala myndigheter oftare ger män bidrag utanför socialbidragsnormen och att en frisk hustru med sjuk man får färre hemtjänsttimmar än en frisk man med sjuk hustru.

– Kunskap om genusfrågor och om kontraktet mellan könen måste in i all utbildning. Redan på förskolenivå, sa Margareta Albinsson.

Viktigast för att kunna bryta genuskontraktet mellan könen anser hon är en ny fördelning av föräldraledigheten, där både män och kvinnor avstår från yrkeslivet en tid för att vara hemma med barn.

Men frågan om vem som ska vara föräldraledig och hur länge väcker känslor när den kommer upp. Också på medlemsmötet i Göteborg: »Männen tjänar mer, det är därför kvinnorna är hemma« eller »Kvinnor vill inte släppa ifrån sig möjligheten att vara hemma med barn«, löd några kommentarer.

– Vi har ett ansvar som förbund att sätta fokus på frågan, sa vice ordföranden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida