Vårdförbundet har bestämt riktningen

Efter en drygt tre timmar lång diskussion beslutade Vårdförbundets kongress i dag om inriktningen av verksamheten för de kommande tre åren, fram till nästa kongress.

12 maj 2005

Vårdförbundet ska

? utveckla sig som ett förbund. Fokus i det arbetet ska ligga på att få alla medlemmar att känna sig betydelsefulla, som en del av helheten.

? bidra till verksamhetens/vårdens utveckling ? bryta revir. Fokus ska ligga på att fortsätta arbetet med 3V och förankra/vidareutveckla modellen bland medlemmar och medborgare.

? utveckla vårdmiljön ? utveckling ska löna sig. Vårdförbundet vill skapa en vårdmiljö där individen har förutsättningar att ta ansvar, och utveckla vården samt utvecklas i sin yrkesroll genom ett helt arbetsliv.

? möta individers och gruppers behov i dess sammanhang och stödja mångfald. Det ska ske genom att möten skapas där medlemmar i olika situationer och funktioner känner sig viktiga och sedda.

? öppna vården mot världen. Vårdförbundet vill ha omvärldsperspektiv i alla sina frågor och dialoger.

Det var förbundsstyrelsen som föreslagit de fem områdena på basis av de tidigare diskussionerna under kongressen. Gabriella Thies, Västmanland, efterlyste en grundligare diskussion om det missnöje med förbundet som kommit fram i en tidigare medlemsundersökning. Hon protesterade också mot formuleringen ett förbund i den första punkten ? vi är ju redan ett förbund, menade hon. Men kongressen beslutade med stor majoritet att utgå från den sammanfattning förbundsstyrelsen gjort.

Sedan följde gruppdiskussioner runt de 34 bord med datorer som kongressens 200 ombud placerats kring. Grupperna fick formulera inriktningen av förbundets verksamhet inom de fem områdena, och sammanlagt tusen olika förslag lades fram. Förslag som i två omgångar ställdes mot varandra, och där slutresultatet blev det ovan nämnda kongressbeslutet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida