Vårdförbundet kortar kongressen

Vårdförbundets styrelse föreslår att den kongress som ska hålla i maj kortas från tre dagar till en.

14 april 2008

Skälet är att alla i förbundet, inte minst kongressombuden, nu är fullt upptagna av konfliktförberedelser. Kanske pågår konflikten också den 13-15 maj, då kongressen skulle hållas.

– Vi vet inte var vi är i konflikten då, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Att samla 200 ombud i tre dagar om vi är i konflikt är otänkbart.

Det kan inte uppfattas som om ni försöker lägga locket på?

– Nej, detta har vi diskuterat i förbundsrådet, och det var ingen där som tyckte något annat, säger Anna-Karin Eklund.

Endagskongress

Enligt Vårdförbundets stadgar ska kongressen hållas senast den 31 maj vart tredje år. Kongressen samlas också stadgeenligt den 13 maj. Då får kongressombuden ta ställning till förbundsstyrelsens förslag, som de får del av i dag i ett brev från förbundsstyrelsen.

Vissa frågor kommer också att tas upp till behandling. Det gäller bland annat valet av ny förbundsstyrelse. Däremot vill förbundsstyrelsen skjuta på diskussionerna om inkomna motioner och förslag, samt om de fyra framtidsområden som har förberetts.

– De viktiga framtidsfrågorna måste vi få diskutera mer i lugn och ro, säger Anna-Karin Eklund. Det måste vara en annan puls än det är i dag.

Fortsättning i höst

Nytt datum är inte bestämt, men det blir till hösten.

Det är inte första gången Vårdförbundet ajournerar sin kongress. Det skedde också 1980. Då inleddes dåvarande SHSTF:s kongress i maj, men efter ett par dagar ajournerades den. Också då var det en arbetsmarknadskonflikt som var orsaken – med både storstrejk och storlockout. Kongressen återupptogs sedan i september.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida