Vårdförbundet kräver förbättringar

Tillgång till psykiatrisk vård när som helst på dygnet, samma tillgång till behandlingsmetoder oavsett var i landet man bor, och minst en somatisk hälsoundersökning på vårdcentralen per år för alla psykiskt långtidssjukskrivna.

Det är några av de punkter som Vårdförbundet formulerar i de kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykiska sjukdomar som kommer att presenteras senare i höst.

Materialet omfattar kvalitetskrav på områdena tillgänglighet, bemötande, delaktighet, vårdplanering, fysisk arbetsmiljö, kroppslig hälsa och munhälsa, behandling, närstående, tvångsvård, brukarinflytande, ledning och organisation samt uppföljning, utvärdering och utveckling.

Det vänder sig till vårdpersonal och beslutsfattare och är tänkt att fungera som en inspirationskälla i arbetet för en så god vård, stöd och service som möjligt.

Arbetet med att ta fram kvalitetskriterierna har pågått sedan i mars förra året och har letts av psykiatrisjuksköterskan, vårdläraren och doktoranden Agneta Schröder i Örebro. Projektgruppen med sju specialistsjuksköterskor i psykiatri har till sin hjälp haft en referensgrupp på 20 personer från brukar- och anhörigföreningar, fackförbund samt några sjuksköterskor från kommun och landsting.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida