Vårdförbundet kräver stort skadestånd

Anställda som har arbetat mer övertid än lagen tillåter. Sjuksköterskor som glömdes bort vid en arbetstidsförkortning. Kommunerna och landstinget i Halland har svårt att hålla ordning på de anställdas arbetstidsscheman.

26 april 2004

När Vårdförbundet i Halland gick igenom övertidslistorna i Laholms kommun upptäckte man att flera sjuksköterskor hade arbetat betydligt mer övertid än de 200 timmar per år som lagen tillåter. Vårdförbundet har därför krävt ett skadestånd på totalt 230 000 kronor.

Det skadeståndet gäller för år 2002 och det kan bli fråga om ytterligare ett. Detta eftersom man vid en granskning har upptäckt olagliga övertidsuttag i Laholm även under 2003.

805 timmar

Och inte bara i Laholm. Även i Halmstad och Varberg har kommunerna enligt Vårdförbundet brutit mot övertidsbestämmelserna. I Varberg har till exempel en sjuksköterska arbetat 536 timmar mertid och 269 timmar övertid under 2003.

För 2003 har Vårdförbundet ännu inte preciserat något skadestånd. En förhandlingsframställan skickades till alla tre kommunerna den 6 april – ingen har ännu reagerat eller svarat.

Individuell kompensation

Även inom landstinget finns det problem. Tre nattanställda sjuksköterskor på en jourcentral inom primärvården arbetade länge 36,33 timmar i veckan. År 2000 kom Vårdförbundet och landstinget överens om en arbetstidsförkortning till 34 timmar för alla nattanställda.

Men de tre på jourcentralen glömdes bort och har fortsatt att arbeta 36,33 timmar i veckan. Nu har Vårdförbundet och landstinget kommit överens om en individuell kompensation till de tre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida