Vårdförbundet kritiserar förslag med familjeläkare i centrum

Fri etableringsrätt för familjeläkare ska lösa primärvårdens problem. Det tror distriktsläkarna och Läkarförbundet.

7 juni 2004

Och socialminister Lars Engqvist tycks vara med på noterna. I alla fall öppnade han för försöksverksamhet i något eller några landsting, när han talade på distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte i slutet av april, enligt tidningsreferat.

Protos kallas distriktsläkarföreningens primärvårdsmodell. Ordet är grekiskt och betyder »den förste«.

Med Protos sätts familjeläkaren i centrum. Alla allmänmedicinare ska enligt förslaget få rätt att etablera en familjeläkarmottagning, bara de kan skrapa ihop minst 1500 listade patienter.

Protos skiljer sig radikalt från de vårdidéer som Vårdförbundet har fört fram i sitt förslag till närvård. Förbundets ordförande Eva Fernvall är kritisk mot Protosmodellen:

– Problemet är att det är ett helt system som utgår från allmänläkarens och inte från patientens behov, säger hon. Det är svårt att tro att Protos skulle öka befolkningens tilltro till vården.

Hon efterlyser mer av samarbete över professionsgränserna framöver, och också en mer flexibel syn på familjeläkarna: de ska även kunna vara till exempel geriatriker.

Enligt förslagen i Protos, som nu ingår i Läkarförbundets program för den framtida sjukvårdspolitiken, ingår också att familjeläkarna ska få kapiterings- och besöksersättning samt att man ska utveckla samarbete med andra vårdgivare till exempel sjukgymnaster och sjukhuskliniker.

Lars Engqvist har avböjt att kommentera Protos i Vårdfacket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida