Vårdförbundet kritiskt till stopplagen

Vårdförbundet är kritiskt till förslaget om driftsformer för offentligt finansierade sjukhus, den så kallade stopplagen.

11 april 2005

I förslaget som regeringen lämnade i mars sägs att ansvaret för driften av den hälso- och sjukvård som ges vid ett regionsjukhus eller en regionklinik inte får överlämnas till andra vårdgivare. Vidare ska varje landsting ansvara för driften av minst ett sjukhus i det egna landstinget. För övriga sjukhus krävs att de inte får drivas i vinstsyfte om någon annan tar över verksamheten.

– Risken finns att landstingsdriven vård blir modell för hur vård ska bedrivas. Antalet nya etableringar blir därmed färre och en utveckling som bidrar till nya sätt att driva vård stoppas, säger ordförande Eva Fernvall.

Vårdförbundet är också emot regeringens förslag om ett förbud mot så kallade försäkringspatienter. Förbundet vill inte ha gräddfiler, men anser att ett förbud innebär sämre effektivitet genom att en entreprenör till exempel stoppas från att genomföra fler operationer även om det finns kapacitet för det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida