Vårdförbundet lyfte omvårdnadsfrågorna

Projektet med att förebygga fallolyckor ingår som en del i det stora förändrings- och utvecklingsarbete som Jönköpings läns landsting drog i gång i slutet av 1990-talet. I dag pågår cirka tusen stora och små vårdutvecklingsprojekt i länet, ofta i samarbete med kommunerna.

Inte minst omvårdnaden har fått sig ett rejält lyft.

– Men så var det inte från början. Då var det mer fokuserat på medicinsk utveckling. Det krävdes en hel del lobbyarbete från vår sida för att få landstingsdirektören och andra strategiskt viktiga personer i landstinget att förstå vikten av att lyfta omvårdnaden.

Det säger Joakim Edvinsson, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Jönköping.

Liksom Rose-Marie Johansson, som tidigare var vice ordförande, anser han att en av de viktigaste fackliga frågorna är professionaliseringen av Vårdförbundets medlemsgrupper. I det ligger att vara med och påverka utvecklingen av arbetsorganisationen och se till att vården blir så bra som det bara är möjligt.

Jönköpings landstings förbättringsarbete drivs i samarbete med ihi, Institute for healthcare improvement, i Boston. Från början döptes projektet till »Uppnå perfektion«. Det är numera omdöpt till »Bästa möjliga vård« och koncentrerat till fem strategiskt viktiga förbättringsområden:

  • läkemedelshantering
  • patientsäkerhet
  • kliniska resultatförbättringar
  • samverkan/flöde
  • tillgänglighet

Förutom för fallprevention håller det just nu på att tas fram länsövergripande riktlinjer för:

  • nutrition
  • smärta
  • trycksår

KONTAKT:
Metodhandledare Rose-Marie Johansson:
rose-marie.johansson@lj.se
Folkhälsoplanerare Ulla Lindström: ulla.lindstrom@lj.se
Joakim Edvinsson, ordförande Vårdförbundets avdelning i Jönköping: joakim.edvinsson@vardforbundet.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida