Vårdförbundet med i kommitté som vill påverka vården i EU

Sjukhusens arbetsgivare och fackliga organisationer i Europa har bildat en gemensam organisation som ska utgöra en part för samarbete med eu-kommissionen.

31 mars 2006

I den nya organisationen ska man till att börja med diskutera rekrytering, åldersstruktur och kompetensbehov när det gäller personal inom sjukvården.

De fackliga organisationerna har representerats av epsu, den europeiska fackliga organisationen för offentliganställda, där Vårdförbundet är medlem. Arbetsgivarna har bildat en ny organisation, hospeem.

– För oss är det lite konstigt att man har en särskild organisation för just sjukhussektorn, säger Marina Olsson, som företräder Vårdförbundet i epsu.

Vården tillhör den del inom eu som varje land avgör själv. Men de frågor som den nya organisationen ska behandla är gränsöverskridande och gemensamma för alla eu-länder.

Organisationen kallas European sectoral social dialogue committee for the hospital sector, det vill säga ungefär Kommittén för den sociala dialogen inom sjukhussektorn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida