Vårdförbundet med i nybildad EU-organisation för sjukhus

Sjukhusens arbetsgivare och fackliga organisationer i Europa har i dag bildat en gemensam organisation som ska utgöra en part för samarbete med EU-kommissionen.

17 mars 2006

I den nya organisationen ska man till att börja med diskutera rekrytering, åldersstruktur och kompetensbehov när det gäller personal inom sjukvården.

De fackliga organisationerna har representerats av EPSU, den europeiska fackliga organisationen för offentliganställda, där Vårdförbundet är medlem. Arbetsgivarna har bildat en ny organisation, HOSPEEM.

EU kräver en formell organisation

De båda parterna har samarbetat informellt tidigare, men i EU:s organisation fordras det att det finns en formell organisation för att man i EU-kommissionens ögon ska finnas.

? För oss är det förstås en lite konstigt att man har en särskild organisation för just sjukhussektorn, säger Marina Olsson, som företräder Vårdförbundet på det möte där den nya organisationen bildas.

Hälso- och sjukvården tillhör den del inom EU som varje land avgör själv. Men även dessa frågor påverkas mer och mer av vad som händer i EU och i de andra EU-länderna. De frågor som nu står på dagordningen i den nya organisationen är gränsöverskridande och gemensamma för alla EU-länder.

Rörlighet kräver gemensamma krav

? Folk är rörliga och flyttar inom EU. Då fordras det till exempel att man har gemensamma krav på utbildningen till de legitimerade yrkena, säger Marina Olsson.

Den nya organisationen kallas ?European Sectoral Social Dialogue Committee for the Hospital Sector?, det vill säga ungefär Kommittén för den sociala dialogen inom sjukhussektorn. Den består av fackliga och arbetsgivarrepresentanter för alla 25 medlemsländerna. Motparten inom EU är generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika rättigheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida