Vårdförbundet och Läkarförbundet oeniga om förskrivningsrätten

Oenigheten mellan Vårdförbundet och Läkarförbundet när det gäller vem som ska ha rätt att förskriva läkemedel är mycket stor - det visade den debatt som hölls i Visby i dag.

5 juli 2006

– Egentligen handlar det i första hand inte om att skriva ut läkemedel, utan om att börja med att se om det finns andra sätt att hjälpa patienten.

Så inledde Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund den debatt – ”Ska vem som helst få skriva ut läkemedel?? – som förbundet anordnade under Almedalsveckan tillsammans med ett läkemedelsföretag.

Och på den punkten fick hon medhåll av Anna Herttinger, ordförande för Legitimerade sjukgymnasters förbund. Hon beskrev sjukgymnasternas uppdrag som att diagnostisera till exempel onda ryggar och föreskriva träning ? men ibland behövs smärtstillande preparat ?på vägen?.

? Vi sjukgymnaster är rätt fingerfärdiga på att se när det behövs smärtstillande preparat och när de ska trappas upp och ner, sa hon.

Vill snäva in förskrivningsrätten

Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande, ville förbehålla förskrivningsrätten för läkare.

? Vi är de enda som är utbildade både i att ställa diagnos och i farmakologi.

Hon tyckte också att förskrivningsrätten snarare borde snävas in än vidgas och hänvisade till arbetet med att begränsa antibiotikaanvändingen.

? Genom det arbete som bedrivits i Sverige under de senaste tio åren har vi lyckats rätt väl, inte minst därför att vi kunnat diskutera frågan med förskrivarna, det vill säga läkarna, sa hon.

Fler förskrivare ger fler läkemedel?

Men är det verkligen säkert att fler läkemedel skrivs ut bara för att det blir fler förskrivare? Finns det några belägg för det? Eva Nilsson Bågenholm hävdade att det är svårt att mäta, inte minst eftersom sjuksköterskorna egentligen bara får skriva ut receptfria läkemedel fast i större mängder.

Anna-Karin Eklund tyckte Eva Nilsson Bågenholms resonemang är märkligt:

? Varför skulle sjuksköterskor skriva ut mer när deras ingång är att i första hand pröva andra insatser för patienten än läkemedel?

Nej till begränsningar för läkare

Men även om förskrivningsrätten enligt Eva Nilsson Bågenholm bör snävas in, tycker hon inte att läkarnas nuvarande i princip obegränsade förskrivningsrätt bör begränsas.

? Även om vi är specialiserade har vi lärt oss så mycket under sju års utbildning att det är rimligt att vi har den fulla förskrivningsrätten. Det kan finnas situationer ? till exempel att det saknas en specialist på ett sjukhus i Norrlands inland ? där det kan vara bra om en annan specialist kan skriva ut ett läkemedel som behövs.

Eva Nilsson Bågenholm beskrev också hur både läkare och sjuksköterskor flyttat fram sina positioner genom åren. Hennes exempel var gastroskopierna ? nu kan sjuksköterskor göra sådant som var otänkbart för bara tio år sedan, i alla fall för läkarna. Men hon kunde inte tänka sig samma utveckling när det gäller förskrivning av läkemedel ? där går det en gräns.

”Vi vill ta ett bredare ansvar”

Läkemedelsföretaget Pfizer var medarrangör till seminariet. Betyder det att företaget vill att fler ska få förskrivningsrätt och därmed kunna sälja mer av företagets varor? VDn Niklas Prager förnekade det.

? Nej, så cyniska är vi inte. Vi är med här därför att vi vill ta ett bredare ansvar för debatten. Tidigare har vi varit nöjda med att sälja våra läkemedel, förklarade han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida