Vårdförbundet och SSF sågar förslag om vård för asylsökande

Återremittera förslaget och ta med yrkesutövarna i en ny utredning, kräver Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening i ett remissvar på ett förslag om vård för asylsökande.

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening SSF är mycket kritiska i sitt remissvar på lagförslaget om hälso- och sjukvård för asylsökande. De menar att lagförslaget om hälso- och sjukvård för asylsökande innebär att man i Sverige kan särbehandla vissa grupper av vårdsökande. Många sjuka kommer därmed inte att få den vård de behöver.

Flyktingar ska inte vara tvungna att förlita sig på ideella insatser. Hälso- och sjukvården har ett samhällsansvar och Sverige borde ha resurser att ge de mest utsatta och behövande vård till en rimlig kostnad, säger Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening i sitt gemensamma remissvar.

De protesterar mot att förslaget slår fast att vissa grupper av vårdsökande kan särbehandlas och menar att etiska och humanitära aspekter saknas helt i förslaget.

Gör inte dåliga överenskommelser till lag 

Vad händer med människovärdet när en lag tillåter särbehandling och godtycke i tolkningar av vad som är omedelbar vård och vad som är vård som kan anstå, frågar de. De enskilda yrkesutövarna, till exempel sjuksköterskor, riskerar att ställas inför svåra etiska dilemman när de i varje enskilt fall ska bedöma till vilken kategori den vårdsökande hör.

De påpekar också att vårdpersonal har ett lagreglerat personligt yrkesansvar och att inte få ta det fullt ut leder också till ökad samvetsstress för dem.

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening föreslår att förslaget om hälso- och sjukvård till asylsökande ska dras tillbaka. En ny utredning bör göras där de professionella yrkesutövarna får vara med. Det nya förslaget bör sedan gå ut på remiss till alla de som verkligen är berörda av tillämpningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida