Vårdförbundet ogiltigförklarar att sjuksköterskor avskedas

Ett orimligt beslut som vi kommer att ogiltigförklara. Så kommenterar Vårdförbundets ordförande i Stockholm, Ulla Althin, Stockholms läns landstings beslut att avskeda fyra sjuksköterskor inom barn- och ungdomspsykiatrin och som är medlemmar i Vårdförbundet.

Bakgrunden till avskeden är att de fyra medlemmarna i Vårdförbundet tillsammans med en annan sjuksköterska och sju skötare under sin arbetstid på nätterna vistats i en patientlägenhet. Den ligger i nära anslutning till deras slutenvårdsavdelning på en klinik för barn- och ungdomspsykiatri. Kliniken är belägen nära Södersjukhuset, men tillhör inte sjukhuset.

Det hela blev känt i maj och de tolv stängdes först av för ”Otillbörlig vistelse i lokal” och varslades sedan om avsked.

Bara sjuksköterskorna avskedas

Nu har arbetsgivaren tagit ett ytterligare steg och avskedat de fem sjuksköterskorna. Däremot återtar man varslet mot de sju ”skötarna, eftersom de enligt arbetsgivaren har mindre ansvar än sjuksköterskorna.

Vårdförbundets ordförande i Stockholm, Ulla Althin, är upprörd över beslutet.

– Det är en orimlig åtgärd utifrån vad som har hänt, säger hon.

Ulla Althin säger att de fems avdelning saknar personalrum och att de därför använt patientlägenheten för att vila och läsa när det varit möjligt med tanke på jobbet.

”Inget hot mot patientsäkerheten”

– Patinternas säkerhet har inte äventyrats, säger hon.

Ulla Althin avvisar också ryktet om att de skulle ha sovit i patientlägenheten.

– Det är helt felaktigt och arbetsgivaren har inte vid något tillfälle under förhandlingarna fört fram något sådant påstående.

Vårdförbundet kommer nu att ogiltigförklara avskedandena och begära en tvisteförhandling. Då kommer förbundet bland annat att peka på att det inte funnits några riktlinjer som säger att det skulle vara förbjudet, att man gjort så här länge och att ledningen varit medveten om detta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida