Vårdförbundet positivt till ny föreskrift för ambulanssjukvården

9 augusti 1999

Det är viktigt att föreskriften träder i kraft så snabbt som möjligt, skriver Vårdförbundet i sitt remissvar på Socialstyrelsens förslag till ny föreskrift om läkemedelshantering inom ambulanssjukvården. Ett förslag som innebär att sjukvårdshuvudmännen får fem år på sig att höja kompetensen i ambulanser genom fler sjuksköterskor.

I remissvaret pekar Vårdförbundet på att den nya föreskriften kan leda till en översyn av arbetsorganisationen när det gäller rutiner och arbetsfördelning så att det blir så bra som möjligt för patienterna och att verksamheten kräver specifika kunskaper inom prehospital akutsjukvård.

På en punkt riktar Vårdförbundet viss kritik mot förslaget: att behovet av specialistutbildade sjuksköterskor skulle ha kunnat behandlas mer utförligt, inte minst med tanke på att den utbildningen nu ses över.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida