Vårdförbundet säger upp avtal för chefer

På Vårdförbundets lokala avdelning i Västerbotten är de så missnöjda med arbetsgivarens sätt att se på anställningsvillkoren för chefer med visstidsförordnanden att avtalet sagts upp.

19 januari 2004

Omkring 200 chefer i Västerbotten med visstidsförordnande har inte längre något kollektivavtal som reglerar deras anställningsvillkor.

– Arbetsgivaren skötte avvecklingen för dåligt och har gjort en del mindre lyckade omplaceringar, förklarar Vårdförbundets ordförande i länet, Lena Sjölin.

Saknar medarbetarsamtal

Det är inte helt enkelt för den som varit chef i flera år att gå tillbaka till sin gamla tjänst som sjuksköterska, anser Lena Sjölin. Hon är också kritisk till hur medarbetarsamtalen mellan chefsjuksköterskor och deras överordnade har skötts.

? De borde äga rum årligen, men oftast kallar arbetsgivaren till samtal om hur chefskapet fungerar när tiden för förordnandet håller på att gå ut.

Krav på tillsvidareanställningar

Eftersom avtalet efterlevts så dåligt har Vårdförbundets  valt att säga upp det och uppmanar nu medlemmar som är chefer att själva förhandla om sina anställningsvillkor.

? Visstidsförordnandet har blivit som en lång provanställning och vi råder medlemmarna att i diskussioner med arbetsgivarna kräva att deras tjänster ska vara tillsvidareanställningar, säger Lena Sjölin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida