Vårdförbundet stödjer njurbyte

Många, bland annat Vårdförbundet, har engagerat sig i försöken att hjälpa en svårt njursjuk sjuksköterska från Kosovo som ska utvisas från Sverige.

Sedan en tid ligger den kosovoalbanska sjuksköterskan Fitnete Limani svårt njursjuk på länssjukhuset i Kalmar. Ett njurbyte behövs för att hon ska överleva.

Samtidigt har Utlänningsnämnden vägrat uppehållstillstånd i Sverige trots överklagande med hänvisning till hennes svåra sjukdom. Fitnete Limani ska utvisas till Tyskland snarast möjligt. Att det blir till Tyskland beror på att hon under resan till Sverige och bekanta här blev sämre och tvingades göra ett nio månader långt uppehåll i München. Tyskland är därmed första asylland och får avgöra om Fitnete Limani ska skickas tillbaka till Kosovo eller om hon ska få vård i Tyskland.

Men en insamling har startats i Kalmar, administrerad av Svenska kyrkan. Privatpersoner, kyrkliga enheter och andra engagerade (Vårdförbundet har bidragit med 10 000 kronor) har hittills samlat ihop över 300 000 kronor av de 400 000 som krävs för att Fitnete Limani ska kunna få en ny njure innan hon lämnar Sverige.

– Jag är övertygad om att vi kommer att få ihop de pengar som behövs, säger sjuksköterskan Kalle Vinnars, som skött
Fitnete Limani på dialysen i Kalmar.

– Hon har både en syster och en bror som är beredda att åka hit och ge henne en njure, berättar han.

Men om det ska bli en operation krävs ett tillfälligt uppehållstillstånd. Någon garanti för att hon får det finns inte. Utlänningsnämnden i Stockholm säger dock att »det är rimligt att vi kommer att säga ja till en sådan ansökan om man får ihop tillräckligt med pengar«.

Insamlingen sker på postgirokonto 29 04 31-6, Svenska kyrkan i Kalmar. Märk talongen »Insamling för Fitnete.«

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida