Vårdförbundet tog initiativet

13 januari 1997

Vårdförbundet SHSTF i Kristianstad krävde förra året att landstinget skulle ta itu med arbetsledarfrågan. Allt för många kompetenser gick omkring utan en chans att få bli uppmärksammade, stödet och utvecklingen i arbetsledarjobbet var för dåligt och det var svårt att avsluta en arbetsledarkarriär på ett bra sätt, menade förbundet.

– Assessment Center och den utbildning som 16 stycken genomgick i våras svarar mot en del av de krav vi framförde. Vi förväntar oss att man kommer att ta itu med de andra frågorna också, säger Tommy Krizsan, vice ordförande i Vårdföbundet SHSTF i Kristianstad.

Han har varit förbundets representant i diskussionerna med personalavdelningen i samband med att Assessment Center utvecklades inom landstinget.

– Jag känner personligen ett halvdussin av dem som medverkat och samtliga har varit oreserverat positiva. Alla som deltagit, även de som inte fick plats bland de 16, har blivit positivt uppmärksammade och jag är övertygad om att de alla kan bidra i det fortsatta utvecklingsarbetet på arbetsplatserna, säger Tommy Krizsan.

Inom Landstingsförbundet har man inspirerats av arbetet i de två skånska landstingen och planerar att ta fram centralt utformade Assessment Center, som övriga landsting ska kunna använda för rekrytering till chefsutbildningar på olika nivåer och för olika yrkesgrupper inom sjukvården. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida