Vårdförbundet utreder inkomstförsäkring

Vårdförbundet utreder om medlemmarna kan erbjudas en speciell inkomstförsäkring. Med en sådan kan de garanteras en högre ersättning vid arbetslöshet än vad de kommer att få med regeringens a-kasseförslag.

9 november 2006

Regeringen kommer sannolikt i sin proposition den 16 november att föreslå att det så kallade inkomsttaket i arbetslöshetskassan ska sänkas från 20 075 till 18 700 kronor. Om medlemmar i Vårdförbundet blir arbetslösa innebär en sänkning av taket för många en förlust på flera tusen kronor i månaden.

För att se om den förlusten på något sätt kan kompenseras, utreder Vårdförbundet nu någon form av inkomstförsäkring.

– Vi började titta på den frågan tidigare och nu har kansliet fått i uppdrag att ta fram olika förslag. Vi vet att det finns ett intresse bland medlemmarna, säger förbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Hur en försäkring ska se ut är ännu oklart. Det finns olika alternativ, till exempel om det ska vara en försäkring eller en garanti. Eller om det ska vara en kollektiv försäkring för alla eller en individuell efter vars och ens önskemål.

– Förbundsstyrelsen ska diskutera frågan i december och då kommer vi troligen att besluta om en inriktning, om vilken modell vi ska kunna erbjuda medlemmarna, säger Anna-Karin Eklund.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida