Vårdförbundet utser stipendiater

5 januari 2007

Vårdförbundet har delat ut två stipendier och ett planeringsbidrag inom området hälsoekonomi. De båda stipendiaterna är Inger Ekman, docent, som forskar om hjärtsjukdomar – välbefinnande och hälsoekonomi, samt Catrine Jacobsson, doktor, som forskar om effekter och kostnader av massage vid förstoppning. Båda stipendiaterna har tidigare fått stöd från Vårdförbundet till sin forskning. Dessutom får Birgitta Lorefält, doktor, planeringsstöd för forskning om vilka hälsovinster som kan uppnås med individanpassade mellanmål på särskilda boenden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida