Vårdförbundet växer
tack vare studenter

Vårdförbundet växer <br> tack vare studenter
Erika Björkén, studerandeombudsman.
Foto: Cecilia Larsson

Förra året växte Vårdförbundet. Medlemmarna blev fler. Men bakom ökningen står studenter och inte yrkesverksamma där förbundet i stället tappar medlemmar.

28 januari 2011

– Det ska bli ännu bättre att vara sjuksköterska, det brukar jag använda som slogan och det funkar, säger Erika Björkén, studerandeombudsman som senast nu i veckan rest runt i Sverige och rekryterat nya medlemmar.

Vårdförbundet fick under 2010 mer än tusen nya studerandemedlemmar. Men bland yrkesverksamma barnmorskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker förlorade förbundet drygt 500 medlemmar.

Framför allt bidrog sjuksköterskorna till att medlemsantalet krympte. Men procentuellt sett sker det största tappet av medlemmar inom yrkesgruppen biomedicinska analytiker.

Vad händer i framtiden?

En stor och viktig fråga är hur Vårdförbundet ska göra för att lyckas behålla studenterna som medlemmar när de kommer ut i verkligheten och börjar jobba.

Erika Björkén tror att Vårdförbundet kan bli betydligt bättre på att marknadsföra värdet och nyttan av ett medlemskap.

– Bli tydligare med att Vårdförbundet jobbar för yrkets status och att man som medlem har någon bakom sig om det händer något på jobbet, en extern konsult utanför arbetsplatsen som man kan ringa och rådfråga.

Lönen en viktig fråga 

Många viktiga frågor som Vårdförbundet jobbar med känner få till, säger Erika Björkén. Att förbundet både är ett fackförbund och ett yrkesförbund är det också dålig kunskap om, i alla fall bland studenter. 

– När jag berättar att vi har kontakt med exempelvis utbildningsdepartementet, Socialstyrelsen, olika nätverk nationellt och internationellt och har makt och möjlighet att påverka märker jag att få är medvetna om detta. 

Vilken är den viktigaste frågan för studerandemedlemmarna?

– Den hetaste potatisen, när jag träffar studenter, är lönen. Hur vi ska få upp våra löner.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida