Vårdförbundet växer igen

Vårdförbundet växer igen

Uppåt. För första gången på flera år går fler medi Vårdförbundet, visar medlemsstatistiken för 2013. Det är en blygsam utveckling men gäller i alla grupper, särskilt studenter.

5 februari 2014

Under förra året vände den negativa medlemstrenden. Ökningen skedde framför allt under förra årets sista månader. Därför finns en koppling till öppningen av Vårdförbundet Direkt. Tjänsten som är till för att ge medlemmarna lättillgänglig service startades snabbare än planerat, just för att motverka medlemstappet. Det verkar ha gett resultat.??

Vårdförbundet Direkt öppnade i oktober förra året. Under fjolårets tre sista månader lyckades rådgivarna rekrytera 174 nya medlemmar och övertala 95 medlemmar som ville gå ur att stanna kvar i förbundet.?

Rekrytering sker också lokalt och i två nationella rekryteringskampanjer som drog i gång i slutet av 2013.??

Under förra året ökade antalet studerandemedlemmar med tre procent jämfört med året innan. Den ökningen kopplas till starten av den nya studerandeorganisationen Vårdförbundet Student.?

Vårdförbundet har inte haft någon ökning av antalet medlemmar sedan åren 2009-2010 och de senaste åren har medlemstappet varit kraftigt. Anslutningsgraden ligger i dag på 74 procent. Andelen medlemmar är lägre i storstäderna jämfört med i övriga landet.?

Fortfarande är det framför allt biomedicinska analytiker och chefer som lämnar Vårdförbundet.


Så många är med i Vårdförbundet

  • 2010: 111 724 medlemmar
  • 2011: 111 669 medlemmar (-55)
  • 2012: 110.015 medlemmar (-1 654)
  • 2013: 110.775 medlemmar (+760) 

Fakta: Vårdförbundets medlemsstatistik i december

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida