Vårdförbundets medlemmar fick mest

Lönen för Vårdförbundets medlemmar i landsting och kommuner ökade under 1999 med i genomsnitt cirka 7 procent. 

6 november 2000

Jämfört med övriga anställda i landsting och kommuner har Vårdförbundets medlemmar fått mest. Vårdförbundets 7,1 procent ska jämföras med genomsnittet för alla offentliganställda tjänstemän, 5,6 procent. Enligt den statistik som ofr presenterar (Offentliganställdas förhandlingsråd, där Vårdförbundet finns med) har till exempel Kommunaltjänstemannaförbundet sktf:s medlemmar fått i genomsnitt 4,6 procent. Kommunal inom lo har fått 3,3 procent.

Medellönen för Vårdförbundets medlemmar var i november 1999 18 580 kronor (19 023 i kommuner och 18 496 i landsting). Lönespridningen ligger på 4900 (27,2 procent) i landstingen och 4 181 kronor i kommunerna (22,7 procent).

Småland låglöneområde
Medianlönen i landstingen är högst i Stockholm, 18 600 kronor och lägst i Kronoberg med 17 100. Småland är precis som tidigare ett riktigt låglöneområde, eftersom även Kalmar och Jönköping finns med bland de fem med lägst medianlön, tillsammans med Dalarna och Blekinge. Högst medianlön i kommunerna har medlemmarna i Stockholms län, 19 500. Lägst ligger även här kommunanställda i Kronobergs län, 17 728 kronor.

I statistiken kan man också se medellönen för olika grupper:

*Vårdadministratörer: 25 259 kronor (från 27 448 i Jämtland till 21 475 i Kalmar)

*Avdelningsföreståndare 22 790 (Östergötland 24 730 – Jönköping 20 935)

*Biträdande avdelningsföreståndare
19 909 (Norrbotten 20 915 – Kronoberg 18 433)

*Sjuksköterska i öppen vård 18 579 (Jämtland 19 465 – Kronoberg 17 541)

*Sjuksköterska i sluten vård 17 613
(Stockholm 18 180 – Kronoberg 16 872)

*Nattsjuksköterska 17 923 (Stockholm 18 828 – Kronoberg 16 578).

Fotnot 1: När man räknar ut lönespridningen tar man bort de tio procent som tjänar minst och de tio procent som tjänar mest).

Fotnot 2: Medianlönen är den lön någon har när hälften av alla tjänar mer och hälften tjänar mindre. Medellön är när alla medlemmars löner läggs samman och sedan delas i antalet medlemmar.

Fotnot 3: De privatanställda medlemmarnas lönemönster följer i stort sett de regionala skillnaderna som finns bland de offentliganställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida