Vårdförbundets medlemsantal oförändrat

Många fackförbund har de senaste åren redovisat ett minska medlemsantal. Så inte Vårdförbundet. Jämfört med i december 1995 är medlemsantalet i stort sett oförändrat, drygt 112 000. Detta trots att över 5 000 medlemmar under perioden försvunnit till andra medlemsformer, till exempel andra förbund, och drygt 10 000 avregistrerats. Sedan 1995 har förbundet fått 2 000 fler pensionärsmedlemmar och 700 fler studerandemedlemmar. Samtidigt har antalet dubbelorganiserade minskat med 2 800, främst genom att avtalet med Statstjänstemannaförbundet upphörde 1998. Organisationsgraden har sedan 1995 gått ner från 95,6 till 92,5 procent. Ser man på de medlemmar som avregistrerats de här åren finns de flesta bland biomedicinska analytiker, män, yngre, de äldsta och i Stockholms och Uppsala län. Den största avregistreringen finns dock i riksavdelningen. Den största enskilda orsaken är övergång till annan verksamhet (för biomedicinska analytiker 51 procent av alla och för sjuksköterskor 28 procent). Bland övriga orsaker kan nämnas uteslutning på grund av bristande betalning (13,2 procent av alla 1999), missnöje med förbundet (8,3), enbart kvar i SEA (6,1) och flyttat utomlands (7,6 procent av alla).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida