Vårdforskning

11 augusti 1997

Författare Vigdis Granum
Titel Sjuksköterskan som vårdutvecklare och forskare
150 sidor                        
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris 180 kronor
ISBN 91-44-49071-2

Den här boken handlar om hur sjuksköterskor kan bedriva forskning och utveckling inom sitt eget ämnesområde omvårdnad. Den är i första hand skriven som en introduktion för studerande och sjuksköterskor som inte har formell forskarutbildning.

Boken beskriver forskningsprocessens förlopp från idé eller problem, via sondering av vad som redan skrivits på området, problemformulering, arbetsplan, insamling av data genom observationer, enkäter eller intervjuer, bearbetning och analys av datamaterialet, presentation av fynd genom diagram eller tabeller och diskussion kring resultat till publiceringen av undersökningen.

Frågan om hur man ska förmedla forskningsresultaten till den praktiska verksamheten får sitt eget kapitel liksom frågan hur man utvärderar forskningsrapporter och resultat.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida