Vårdgivare som tillåter filmning riskerar åtal

Vårdgivare som tillåter filmning riskerar åtal

Socialstyreslen kommer i fortsättningen att polisanmäla vårdgivare som misstänks ha tillåtit filmning av patienter utan att deras samtycke först har inhämtats. Arkivbild: Colourbox

Från och med nu kommer Socialstyrelsen alltid att polisanmäla vårdgivare som man misstänker har medverkat till att patienter  filmats utan att först ha inhämtat deras samtycke. Det skriver Per-Anders Sunesson, chef på Socialstyrelsens tillsynsavdelning i ett brev till landets alla kommun- och landstingsdirektörer.

Med brevet vill Socialstyrelsen förvissa sig om att alla landsting och myndigheter är medvetna om de problem som kan uppstå om verksamhet tillåter filminspelningar av patienter.

Myndigheten har fått in flera anmälningar mot landsting som tillåtit filminspelningar med patienter där det tydligt har framgått att de på grund av sina sjukdomstillstånd inte kan ha samtyckt till filmningen.

Per-Anders Sunesson redogör i brevet för rättsläget och hänvisar också till att JO, Justitieombudsmannen, vid flera tillfällen yttrat sig om filminspelning på sjukhus. Han citerar också ett långt utdrag ur JO:s ämbetsberättelse 1998/99 och skriver att Socialstyrelsen i tre beslut mellan 2005 och 2006 anslutit sig till JO:s bedömning.

I utdraget läggs bland annat ett stort ansvar på sjukvårdspersonalen. Till exempel ska personalen i samband med filminspelningar informera patienterna om deras självbestämmanderätt, se till att de inte utsätts för påtryckningar och övervaka inspelningarna så att de inte kränker enskilda. Patienterna får inte förledas att tro att sjukvården står som garant för att teveinspelningen är ok.

Där heter det också: ”Ofta torde omständigheterna vid intagning på en akutmottagning också vara sådana att många av patienterna har små möjligheter att bedöma verkan av ett samtycke.”

I mars i år kom JO med ännu ett beslut som Per-Anders Sunesson saxar ur. Det var Akademiska sjukhuset i Uppsala som fick skarp kritik för att i många fall ha struntat i att inhämta samtycke från patienterna för filmning och för att ha avtalat bort gällande sekretessregler.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida