Vårdhögskola blir statlig

11 augusti 1997

Vårdhögskolan i Uppsala blir statlig, men drivs på uppdrag av landstinget, som också får betala för verksamheten.
Det har Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län kommit överens om. Tanken bakom överenskommelsen är att höja kvaliteten i undervisningen genom att den knyts närmare till den aktuella forskningen på området.
Övergången äger rum vid kommande årsskifte. Vårdhögskolan har omkring 1 000 studerande och drygt 100 anställda. De senare blir i framtiden alltså universitetsanställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida