Vårdikon i nyutgåva

Vårdikon i nyutgåva

En samlingsbok har kommit ut där flera av Katie Erikssons böcker ingår. ”Nu kan vi läsa om och förstå”, skriver docent Maria Arman.

6 mars 2018

”Många vet något om Katie Erikssons begrepp och teorier för vårdvetenskap, men få har läst. Ansa, leka, lära var det väl? Alla har en uppfattning, men få har uppdaterad kunskap. Ännu färre har insett mängden och teoriutvecklingen i Erikssons bokutgivning.

?Nu är det slut på den osäkerheten, hennes fem viktigaste böcker finns i det nya samlingsverket. På 517 sidor i mjukband kan man få hela bilden av den caritativa vårdteorin. Samlingsboken består av originalböckerna Vårdprocessen, Hälsans idé, Vårdandets idé, Den lidande människan och Pausen. Därtill läggs ett nytt kapitel om Ethos och en ny text som kallas Broar. ??

Alla vi som har tummade böcker i bokhyllan kan läsa om och förstå. Vi kan hitta referenserna utan att bläddra i olika böcker och svara den som frågar att det hittar du i samlingsboken. Erikssons teman och begrepp följer med och utvecklas genom de olika böckerna. Hälsan, människan, lidandet och det kärleksfulla, caritativa, vårdandet fördjupas och får nya nyanser. Vårdvetenskapens vetenskapliga utveckling följer också som en röd tråd med ethos, autonomi och legitimitet och sammanfattas i det nya avslutande kapitlet. ?

Underrubriken för boken Om det tidlösa i tiden, säger något om hur tidlöst Erikssons vetenskapliga bidrag är. Hennes texter har en befriande avsaknad av kontexter som sjukhus och sjukdomar, organisation och sjuksköterskor. Kunskapen kan i stället användas och förstås utifrån variationen av kontexter.”?

MARIA ARMAN,
docent, Karolinska institutet ?

Om boken

Vårdvetenskap. Vetenskapen om vårdandet. Om det tidlösa i tiden
?Katie Eriksson
(samlingsverk)?
Liber, 2018

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida