Vårdintyg kan kräva särskild kompetens

4 augusti 2006

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om det bör införas krav på särskild kompetens och erfarenhet för att läkare ska få utfärda vårdintyg. Intyget är första steget i den tvåläkarprövning som görs vid intagning till psykiatrisk tvångsvård. Uppdraget är en följd av en rapport till regeringen 2001 som dels visade att antalet intyg hade ökat kraftigt de senaste åren, dels att vart femte vårdintyg aldrig ledde till intagning. Det tyckte Socialstyrelsen tydde på att intygen var skrivna på osäkra indikationer av läkare ovana vid vårdintygsbedömningar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida