Vårdkedjor

Att utveckla vårdkedjor

8 juni 1998

Med 90-talets rationaliseringar och besparingar i
sjukvården har vårdkedjetänkandet fått stå tillbaka. Vårdpersonalen har blivit kostnadsmedveten och utför sina arbetsuppgifter till lägsta möjliga kostnad, men utan att tänka så mycket på andra avdelningar och mottagningar, menar Bengt Åhgren. Ingen avstämning sker om man faktiskt utfört rätt uppgifter. Risken finns därför att mycket tid går åt till kontroller och omarbete.

En fungerande vårdkedja innebär att patienten får god vård på rätt nivå – på sjukhus i primärvård eller kommunal vård – och att kommunikationen och samarbetet mellan vårdgivarna fungerar när patienten flyttas från en nivå till en annan.

Författaren, som är managementkonsult, har på senare år arbetat med flera vårdkedjeprojekt. Han ger några exempel på sådana projekt, både där han själv varit konsult och andra. Exemplen handlar om patienter med bröstsmärtor, grå starr, höftfraktur och slaganfall.

Boken vill inspirera och ge konkreta tips i arbetet med att utveckla vårdkedjor. Författaren påpekar hur viktigt det är att förändringsarbetet inte stannar på projektstadiet. Vårdens ledning måste vara engagerad om organisationen ska kunna förändras.

Författare Bengt Åhgren:
Titel Vårdkedjan – patientfokusering en väg till ökad kvalitet och effektivitet.
97 sidor.
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris: 228 kronor.
ISBN 91-44-00620-9.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida