Vårdmiljö

Vårdmiljö

Vårdmiljöns betydelse Hhelle Wijk (red) Studentlitteratur 2014 www.studentlitteratur.se

Ljud, ljus, färgsättning, fönster mot naturen, eller ännu bättre en hälsoträdgård, är alla viktiga element i en god vårdmiljö. Men också små detaljer kan göra stor skillnad, såsom ett par öronproppar eller en ögonmask för att kunna få lugn och ro. Även stillsam musik har bevisligen en hälsosam inverkan på välbefinnandet. ?

Vårdmiljön är en central del i vårdandet. En trygg och fungerande miljö inverkar positivt både på personal och patienter. Men oavsett omgivning är det viktigaste att patienten får ett vänligt och professionellt bemötande av personalen. Det är avgörande för hur hen kommer att minnas sin tid som patient. ?

Helle Wijk är redaktör för den här antologin med bidrag från tjugo av landets främsta forskare inom vårdmiljö.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida