Vårdminnen

9 mars 1998

Författare Gunilla Framme:
Titel Lättskötta och följsamma. Tidsbilder av ett sjukhem och dess patienter.
357 sidor
Förlag Boréa 1997.
Cirkapris 255 kronor
ISBN 91-9726-909-3.

I slutet av 1930-talet tas Elsa för första gången in på mentalsjukhus, S:t Jörgens sjukhus i Göteborg. Hon skrivs ut efter ett halvår, men tas in på sjukhuset igen ett par år senare. Efter att åter ha blivit utskriven tas hon in igen – för gott, ska det visa sig – 1941. Hon blir en av de ”lättskötta och följsamma” på Fontinhemmet i Kungälv, som Gunilla Framme ägnat sin doktorsavhandling.

Fontinhemmet var ett av de vårdhem landstingen drev för att avlasta de statliga mentalsjukhusen. Elsa blev kvar där tills det lades ner. I sin avhandling tar Gunilla Framme upp frågor som vilka de människor var som kom att betecknas lättskötta sinnessjuka och vad den nya vårdformen innebar för dem.

Författare Helena Lyxell (red):
Titel Ryhovsminnen.
Psykiatrins historiska
utveckling till modern tid.
115 sidor
Förlag Psykiatrins arbetsplatsmuseum 1997
Cirkapris 100 kronor.

Boken är resultatet av arbetet i en studiecirkel med gamla anställda, företrädesvis skötare, vid Ryhovs sjukhus. Sjukhuset invigdes 1934 på det gamla regementsområdet i Jönköping. Ryhovs sjukhus finns kvar än i dag, men är ombyggt till ett somatiskt sjukhus. Boken innehåller både en historik över svensk mentalvård och Ryhovs sjukhus, interfolierat med personliga minnen av vårdare och annan personal som arbetat på Ryhov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida