Vårdpersonal beställer ambulans i onödan

SOS-operatörerna har den kompetens som behövs för att bedöma ambulansbehov, säger de två cheferna på SOS Alarm i Stockholm. Det största överutnyttjandet av ambulanser står sjukvården för, hävdar de.

11 november 2002

Efter 20 års egen erfarenhet som läkare i ambulanssjukvården tvekar inte Lars Engerström, chefläkare för SOS Alarm, när han får frågan om rätt patient åker ambulans? »Ja, oftast.«

Det stora problemet för sos Alarm är transporterna mellan sjukvårdsinrättningar och att sjukvårdspersonal beställer ambulans fast de inte borde. Lars Engerström är kritisk mot sina kollegers bristande förmåga att bedöma vad som behövs utanför sjukhusets dörrar.

? Vi måste få sjukvårdspersonal att förstå vad ambulans ska användas till.

SOS-operatörer avgör
När han för tre år sedan undersökte 1300 hemtransporter med ambulans från Akademiska sjukhuset, visade det sig att bara 25 av dem verkligen behövde ambulans.

När ambulans behövs ska SOS-operatörerna avgöra vilken prioritet som gäller:

* Blåljus och sirener. Exempelvis vid trafikolyckor och svåra bröstsmärtor.
* Akut körning, men trafikreglerna följs. Vid diffusare symtom, som buksmärtor.
* Ickeakuta transporter.
* Sjukvårdstransport/bårbilstransport. Inget vårdbehov, men patienten behöver flyttas liggande.

? Våra operatörer identifierar samtal, och vid sjukvårdsfall tar de ställning till om ambulans behövs eller om det räcker med råd och stöd, säger Lars Engerström.

Samtliga SOS-operatörer har någon form av sjukvårdsutbildning. Omkring tio av de 65 operatörerna i Stockholm är sjuksköterskor. De övriga har undersköterskeutbildning eller har fått sin sjukvårdsutbildning på det egna kompetenscentrumet. Det finns också en medicinskt ansvarig läkare på varje SOS-central. Dessutom har SOS-operatörerna tillgång till bedömningshjälp från akutsjukhus och giftinformationscentraler.

? Kompetensen är tillräcklig för att göra de nödvändiga prioriteringarna, säger Britt Stålhandske, sjuksköterska och biträdande driftschef.

Som stöd för besluten använder operatörerna ett basindex som utarbetats av läkare i samråd med Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet. Beslutsstödet och det operatören hör och känner under ett samtal bildar underlaget för prioriteringen: Hur andas patienten? Hur låter den som ringer upp? Hörs någon skrika i bakgrunden?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida