Vårdpersonal tror på alternativen

Tre av fyra anställda och patienter på Stockholms vårdcentraler tror att etablerad och alternativ medicin i kombination är bäst.

8 december 1997

I en undersökning på nio vårdcentraler i Stockholm (en vårdcentral per sjukvårdsområde) som Stockholms läns landsting (SLL) genomförde i våras förklarade 75 procent av patienterna och 78 procent av personalen att de kan tänka sig att söka någon alternativ behandling.

Pilotstudiens syfte var att kartlägga inställning till, erfarenhet av och kunskap om komplementär (alternativ) medicin hos ett mindre antal patienter och personal inom både den etablerade och komplementära vården.

Från vårdcentralerna deltog 180 patienter och 90 anställda. Sex av tio patienter och sju av tio bland personalen på vårdcentralerna uppgav att de prövat alternativ medicin. Författarna konstaterar att kvinnor, högutbildade och de som har kunskaper om alternativvården är mest angelägna att pröva.

Över hälften av personalen kan tänka sig att rekommendera patienter att söka alternativa behandlingsmetoder – merparten av dem hade prövat själv.

Två tredjedelar av patienterna och nära tre fjärdedelar av personalen ansåg att den bästa vården kan fås inom etablerad och komplementär medicin i kombination.

Studien heter ”Komplementär medicin och alternativa behandlingsmetoder, en beskrivande pilotstudie inom primärvården i Stockholms läns landsting och vid Axelsons Gymnastiska institut i Stockholm” .

Författare är Pirjo Savlin, Bengt Arnetz och Antonis Georgellis, SLL, Samhällsmedicin Syd, Centrum för miljöbelastning, maj 1997.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida