Vårdprogram behövs för deprimerade

3 november 2006

Ungefär hälften av patienterna som har behandlats i primärvården för depression svarade inte på den behandling de fick. Det visar en observationsstudie av hälsoekonomen Patrik Sobocki. Det orsakar den enskilde patienten ett långdraget lidande och är en stor kostnad för samhället.

För att hitta behandlingsmetoder som passar den enskilde föreslår han att vårdprogram utvecklas för depressionspatienter på samma sätt som för en del kroniska sjukdomar, exempelvis diabetes.

Avhandlingen Health economics of depression lades nyligen fram vid Karolinska institutet i Stockholm.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida