Vårdstämman 2005 – nu med egen webbplats

Vårdstämman 2005 hålls i Stockholm den 20-22 april. Redan nu har förslag till föredrag och utställningar kommit in till projektgruppen.

6 september 2004

Nytt för den här gången är att stämman har en egen webbplats. På den kommer senaste nytt att läggas ut kontinuerligt fram till stämman.

Det betyder också att det fullständiga programmet inte kommer att skickas ut med Vårdfacket. I stället blir det en fyrsidig bilaga med de mest intressanta seminarierna och andra aktiviteter, berättar Birgitta Svensson, projektledare för Vårdstämman.

– Det är klart att det blir billigare att inte trycka programmet i 110 000 exemplar, säger hon. Men det finns också andra fördelar med att lägga ut programmet på webben.

En sådan är självklart att alla förändringar som ofrånkomligt inträffar i programmet kan föras in direkt. Programmet är hela tiden aktuellt.

– Men, lovar Birgitta Svensson, det kommer att finnas ett tryckt program i väskan som man får på stämman.

Temat för Vårdstämman 2005 är Vården i rörelse. Med fem underrubriker har projektgruppen markerat vad de vill att föredrag och utställningar ska handla om:

  • Teamet
  • Folkhälsa
  • Patientsäkerhet
  • Ledarskap
  • Rörelse i vården.

– Tidigare år har de abstracts som kommit in fått styra innehållet i stämman, säger Birgitta Svensson. Den här gången har vi vänt på det; nu har vi satt rubrikerna först och styrt innehållet i det som kommit in.

För första gången differentieras entrépriset så att medlemmar får betala mindre än icke medlemmar:

Tre dagar: 2 700 kronor för medlemmar respektive
3 150 för icke medlemmar

Två dagar: 2 150 respektive 2 700 kr

En dag: 1 300 resp 1 650 kr

Student: 300 resp 500 kr

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida