Vårdundervisning flyttas från Boden

Institutionen för hälsa, vård och omsorg flyttar den 1 januari 2007 från Boden till Luleå. Det är innebörden i ett förslag som offentliggjordes i dag. Genom flytten beräknar man att kunna spara sju miljoner kronor om året.

4 februari 2005

Styrelsen för Luleå tekniska universitet ska ta ställning till förslaget den 18 februari.

? Vi har fått i uppdrag att se hur vi kan dra ner på kostnaderna för stödverksamheten för att i stället koncentrera resurserna till kärnverksamheten, förklarar universitetsdirektör Staffan Sarbäck.

Det är framför allt på lokalkostnaderna man kan spara. Genom att flytta all verksamhet till Luleå blir lokalkostnaderna 5,5 miljoner kronor lägre, enligt Staffan Sarbäck. Det gäller både undervisningslokaler och biblioteket.

Den gamla vårdhögskolan är den enda del av Luleå tekniska universitet som finns i Boden. Genom den föreslagna flytten skulle all verksamhet koncentreras till Luleå.

Sparar sammanlagt 7 miljoner

Förutom lokalkostnaderna räknar Staffan Sarbäck med att utgifterna för resor samt data- och telefonkostnader kan minskas med 1,5 miljoner kronor årligen.

? Vi gör som man har gjort på många andra orter, samlar verksamheten på ett ställe, säger han. Skillnaden är väl att det för oss handlar om att flytta från en ort till en annan.

Högskolan har kontrakt med landstinget på lokalerna för Campus Boden fram till årsskiftet 2006/07. Där studerar i dag ungefär 1 000 studenter (varav 300-400 på distans) och där finns mellan 90 och 100 anställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida