Vårdutbildningar granskas igen

I höst kommer 130 vårdutbildningar i Sverige att få besök av bedömargrupper, utsända från Högskoleverket. De ska i första hand koncentrera sig på att granska den verksamhetsförlagda kliniska utbildningen (praktiken).

– Det är en stor utmaning att se till att teori och klinik integreras, säger Brita Bergseth, som leder utvärderingen på Högskolverket.

Hon var också ansvarig för den förra omgången utvärderingar som avslutades 2000. Högskoleverket har sedan dess granskat 1 200 andra högskoleutbildningar i landet och avslutar den här omgången med i stort sett alla vårdutbildningar.

– Det som är gemensamt för de 15 grundutbildningar som ingår i granskningen är att alla har en viss del verksamhetsförlagd klinisk utbildning, säger Brita Bergseth.

Hon pekar bland annat på att utbildningen på det sättet har två huvudmän; dels högskolan, dels en arbetsgivare som har ett annat samhällsuppdrag och en egen ekonomi.

– Trots det har den verksamhetsförlagda kliniska utbildningen i huvudsak fungerat bra, säger Brita Bergseth.

Alla berörda lärosäten har fått lämna in en självvärdering av sin utbildning. Den granskas nu av Högskoleverket. Under hösten ska platsbesöken klaras av.

Nytt för i år är att också en student ingår i var och en av de knappt 20 bedömargrupper som ska göra besöken på plats.

www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida