VÅRDVAL. Region Skåne förbjuds kräva kollektivavtal

Länsrätten har beslutat att Region Skåne inte får kräva att de som vill bli ackrediterade vårdgivare ska ha kollektivavtal.

– Jättetråkigt. Det här innebär många steg tillbaka för det traditionella sättet att fungera parterna emellan på arbetsmarknaden, kommenterar Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundets avdelning Skåne.?

Länsrättens dom mot Region Skåne kommer sedan företaget Vitalab klagat på att Region Skåne krävde att de som ville bli ackrediterade vårdgivare i Hälsoval Skåne tecknade kollektivavtal med respektive personalorganisationer. ?

Länsrätten hänvisar i sin dom till regeringen som i förarbetena till Lagen om valfrihetssystem, lov, ansåg det omöjligt att kräva kollektivavtal i valfrihetssystem. Region Skånes krav strider mot bestämmelserna om likvärdig behandling och ickediskriminering i lov, anser rätten och kräver att punkten om kollektivavtal tas bort.??

– Det är svårt att se vad beslutet innebär, politikerna tror inte det blir någon större skillnad. Och så länge majoriteten av företagen har kollektivavtal så stämmer nog det. De stora vårdproducenterna har ju i regel det, men vi vill inte att bara de stora ska få avtal, säger Pia Arndorff och konstaterar att kollektivavtal har fått en negativ klang. ??

Hon undrar varför arbets-givare ser kollektivavtalen som så oerhört hotfulla, de är ju en reglering av förhållandet arbetsgivare och arbetsta-gare. Att sluta avtal enskilt med varje medarbetare blir mycket mer tungrott för arbets­givaren. ?

Region Skåne kommer inte att överklaga domen. Regionstyrelsens ordförande konstaterar att det inte är någon idé eftersom förarbetena till lov så tydligt har skrivit bort möjligheten att kräva kollektivavtal.??

– Vi politiker i Skåne är överens om att det hade varit rimligt att ha med krav på kollektivavtal i lov, för att garantera personalen hyggliga villkor. Nu får vi väl i stället bedriva propaganda så att regeringen och eu inför det som ett konkurrensneutralt krav för alla, säger regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida