Vårdvetenskap

10 juni 2003

En vetenskaplig teorigrund är nödvändig i vården, och den ska vara vårdvetenskaplig. Författarnas budskap är tydligt: vårdaren behöver ibland hjälp av förklaringsmodeller från andra discipliner, men fundamentet måste ändå vara vårdvetenskapligt. En presentation av vårdvetenskapens syn på de så kallade konsensusbegreppen människan, hälsan, världen och vårdandet inleder boken. Därefter kopplas teori och begrepp till psykiatrisk och prehospital vård samt till vård av äldre och förvirrade patienter.
Författarna menar att vårdvetenskapen ger vårdarna en teoretisk grund för sitt arbete och betonar betydelsen av att vårdaren gör den teoretiska kunskapen till sin. Det ger vårdaren möjlighet att vara öppen för patienten och hennes behov, utan att de egna fördomarna påverkar dialogen. Det gör också kunskapen möjlig att kommunicera, till skillnad från så kallad tyst kunskap, vilket är nödvändigt för att vårdarna ska kunna prata med varandra om och dokumentera vården.

Karin Dahlberg, Kerstin Segesten,
Maria Nyström, Björn-Ove Suserud
och Ingegerd Fagerberg
Att förstå vårdvetenskap. 135 sidor
Studentlitteratur 2003
Cirkapris 204 kronor
ISBN 91-44-02749-4

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida