Frågor och svar: Varför inte nöja sig med papperskopior?

Frågor och svar: Varför inte nöja sig med papperskopior?
Snart kan alla läsa det mesta i sin journal på nätet. Foto: Istockphoto
7 september 2016

Varför inte nöja sig med papperskopior, som förr?
Införandet av nätjournalen har drivits politiskt för att människor ska bli mer kunniga och delaktiga i sin hälsa och sjukvård. Det ska frigöra resurser till annat i vården, är det tänkt. Mer pålästa patienter kan till exempel minska antalet besök. Det kommer dock inte att synas förrän alla landsting levererar mer information, enligt Inera*. Den som vill se allt i sin journal får beställa en papperskopia.??

Vad tycker vårdpersonal om Journalen?
Generellt har läkare varit hårda motståndare men många har svängt och det gäller även ?Läkarförbundet. Bland Vårdförbundets medlemmar har motståndet varit mindre och Vårdförbundet är positivt.??

Vad oroar man sig mest för i vården?
Att patienter ska bli uppskrämda och misstolka information, att de som inte kan ta till sig informationen missgynnas. Man är rädd för att belastningen på vården ska öka, för att etablerade arbetssätt ska förändras och att journalen inte ska kunna användas fullt ut som arbetsverktyg. ??

Ökar arbetsbelastningen?
Nej, ingenting tyder på det utifrån patientstudier. Tvärtom borde telefonsamtalen minska när patienter till exempel kan se provsvar och remisstatus på nätet. Men effekterna på arbetsbelastningen bör kartläggas vidare, anser forskarna, som uppmanar arbetsgivarna att ta personalens oro på allvar.

??Förstår patienterna vad de läser?
Ja, på ett övergripande plan. Annars googlar de, ofta på Vårdguiden och 1177, tar hjälp av goda vänner eller frågar vid nästa vårdtillfälle. Bara ett fåtal tar extra kontakt med vården för de flesta vill inte besvära personalen. ??

Vad är det patienter­na gillar?
De känner ökad kontroll över sin vårdsituation, slipper vänta på provsvar, blir mer pålästa och kan ställa bättre frågor vid sina besök. De får ett minnesstöd och kan dela med sig av information till närstående.

??Visas allt på nätet?
Nej, inte ens i Uppsala som kommit längst. Uppgifter om våldsutsatthet syns till exempel inte och inte heller uppgifter om barn mellan 13 och 18 år. Vad man ser för övrigt varierar. Omvårdnadsanteckningar visas nästan ingenstans. Den som vill kan med ett knapptryck försegla sin journal från att vara tillgänglig via nätet. 

Källa: I huvudsak den rapport som sammanställt det oberoende Dome-projektets studier på området: Journal via nätet – delaktighet för patienterna och oro hos personalen, Inera 2016.
*Inera är landstingens gemensamma bolag för e-hälsa.

Journalen i korthet

  • Man loggar in i Journalen med e-legitimation via 1177 Vårdguiden.
  • Alla kan logga in men landstingen visar olika mycket information.
  • I augusti hade nästan 700 000 svenskar loggat in minst en gång.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida