»Varför kritiseras vi innan allt är utrett?«

Socialstyrelsen fann allvarliga brister när Flyktingmedicinskt centrum i Stockholm granskades. Vd:n Shori Zand undrar varför det blev offentlig innan allt är utrett. Hon menar att enskilda medarbetare har gjort fel.

Socialstyrelsen fann vid en granskning bland annat att två kvinnors hivtester förväxlades – den ena hade ett positivt och den andra ett negativt test. Den hivpositiva kvinnan fick sin diagnos först sex månader senare när hon sökte vård för en akut infektion och ett försämrat allmäntillstånd. Då hade hon redan utvecklat aids.

– Vi har funnit en rad allvarliga brister som är fullständigt oacceptabla. Missförhållandena är upprörande, konstaterade Staffan Blom, chef för Social­styrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm vid en presskonferens.

Ett annat fall gällde en familj som fick besked om att deras sexåring nog var hivsmittad, sedan läkaren på Flyktingmedicinsk centrum, fmc, hade feltolkat provsvaret. Ett 70-tal patientjournaler med remissvar lämnades utan åtgärd, några få med patologiska svar. De flesta rörde tuberkulos och i fyra av fallen visade röntgensvaren på lungförändringar. Patienterna blev inte utredda och remisser till specialistkliniken fördröjdes i en del fall med ett och ett halvt år. En tolvårig pojke med hepatit b fick sin diagnos fördröjd lika länge.

Shori Zand, verkställande direktör för Avesina ab där fmc ingår, är förvånad över tillvägagångssättet.

– Jag säger inte att det inte fanns brister och jag har all respekt och ödmjukhet inför Socialstyrelsens kritik. Naturligtvis ska vi åtgärda det de anmärker på. Men under 22 år i vården har jag aldrig tidigare varit med om att Socialstyrelsen har ifrågasatt en hel verksamhet utifrån några enskilda medarbetares fel. Vi fick tid på oss till den 23 april. Varför går de ut till pressen innan allt är utrett?

fmc har under utredningens gång organiserat om och förbättrat verksamheten men har fortfarande en rad förändringskrav på sig.

– Hade de inte gjort förbättringarna skulle vi ha stängt verksamheten. Det måste vara ordning och reda. Nu nöjde vi oss med ett föreläggande. Det här har drabbat ett stort antal patienter som inte har någon som för deras talan, en redan hårt utsatt grupp som inte har möjlighet att söka vård på annat håll, kommenterade Staffan Blom.

Personalen är förstås frustrerad över hur kritiken har framförts, att man ifrågasätter deras kompetens har väckt starka känslor.

– De har kompetens, mod, glöd, engagemang och flexibilitet att ta hand om patienterna och sköta verksamheten under vilka omständigheter som helst. Våra patienter har inte kommit till skada. Vi har haft ett förväxlingsfall på 120 000 patienter under tre år. Och i rapportens beslut efter tillsynen av hur fmc sköter hälso­samtal med hälsokontroller skriver Socialstyrelsen att de sköts »på ett föredömligt sätt«.

Det finns, enligt Shori Zand, inga rutiner anpassade för asylpatienter.

– Det handlar om multisjuka, ofta med tortyr i bagaget, gruppvåldtagna kvinnor, traumatiserade barn och asylpatienter med psykiska problem. Asylsökande har inte tillgång till en rättvis vård. Det finns ingen vårdkedja, anser hon.

Hon säger att många av de remisser som fmc skickar till sjukvården kommer tillbaka. Patienter blir avvisade från psykiatrin, från ortopedin, från medicin. En översyn som Socialstyrelsen gjorde våren 2008 av asylvården i sex län stödjer henne, flera hade problem med kontakterna med de psykiatriska klinikerna.

En stor del av de journalföringsbrister som Socialstyrelsen har anmärkt på anser hon beror på att systemet med id-nummer inte fungerar.

– Vi har efterlyst nationella nummer. Som det är nu har patienterna ofta flera olika och många lånar av varandra. Och kvinnor i burka, ska vi klä av dem i väntrummet för identifikation? Nu kommer ingen sjuksköterska att våga ta emot patienter utan legitimation.

Svårigheterna med id-nummer tog personalen upp under Socialstyrelsens tillsynsbesök i oktober och på presskonferensen konstaterade Staffan Blom att det är ett känt problem i asyl- och flyktingsammanhang.

Där påpekade han också att landstinget inte har skött sin skyldighet att följa upp att fmc skötte sin verksamhet och fullföljde deras avtal.

– Det är en exceptionellt skarp kritik av fmc som Socialstyrelsen kommer med, sa en tagen chefsläkare, Henrik Almkvist, vid landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd strax efter att kritiken blev offentlig.

Samtidigt erkände han att landstinget inte har skött sin uppföljningsskyldighet.

Landstinget har nu i ett eget brev till fmc preciserat sin kritik och gett verksamheterna en tidsfrist på en månad för att rätta till bristerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida