Varför stannar du i yrket?

Varför stannar du i yrket?
Frågan har engagerat många på Facebook. Läs några av kommentarerna här intill. Foto: Getty images

Den frågan får sjuksköterskor i NU-sjukvården svara på i Monica Erikssons studie.

4 september 2018

Monica Erikssons forskning är inriktad på vilka faktorer som ger hälsa och välbefinnande. Som nybliven professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Väst leder hon nu en studie om sjuksköterskor.

?— Vi undersöker vilka faktorer som gör att sjuksköterskor inom NU-sjukvården stannar kvar i vården. Det gäller att inte bara utbilda fler, utan att hålla kvar dem i yrket under längre tid, säger Monica Eriksson.?

Vårdfokus kommer att följa när studien blir klar i höst. Att frågan engagerar blev tydligt när vi på vår Facebooksida ställde frågan: Vad är viktigast för att du ska vilja vara kvar på din arbetsplats? Många ville kommentera. ?

Här är några av svaren:?

”Arbetskamraterna! Skulle det inte fungera med dom skulle i alla fall inte jag kunna jobba kvar. Sen såklart är arbetsmiljön och lön viktiga bitar.”??

”Att bli behandlad som en bristvara och inte som något som växer på träd, kompetenta chefer, inte behöva vara undersköterska, sekreterare och kurator och samordnare vid sidan om. Bättre schema och arbetstider, hinna fika och ha lunch utan att behöva jobba över efter passet.”??

”Arbetsmiljö, löneutveckling, att kunna påverka sin arbetsplats. Att få mindre administrativ börda.”??

”Löneutveckling — för det är skillnad på nyexaminerade (jättebra att de har fått bättre ingångslöner men de stannar inte när de inser att nästa års nyexade går om även dem). Att man värderas och det syns i lönekuvertet. Och att specialistutbildning lönar sig.”

?”För min del är det de unika vårdmötena med patienterna som är avgörande för att jag gillar mitt jobb väldigt mycket!!!”??

”Erkännande. Från chefer. Från politiker. De måste sluta säga att det är patientsäkert när det inte är det, den attityden är så kränkande.”??

”Jag förstår att lönen är viktig men att gå hem efter en dag och en upplevelse av att man har gjort något bra för sina patienter slår nog även bättre lön. Att få se ett lyckligt leende när en strokepatient lyckas få fram rätt ord. Varje möte med patienten som kan göras till en positiv upplevelse har en stor betydelse i det dagliga arbetet.”

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida