Världen behöver välutbildade sjuksköterskor

Tillgången på sjuksköterskor i världen och vikten av en hög kvalitet i yrket var några av de frågor som diskuterades inför ICNs kongress som inleds på söndag.

I dagarna strålar tusentals sjuksköterskor från hela världen samman i Taiwans huvudstad Taipei. Där ska de delta i den internationella sjuksköterskeorganisationen ICNs världskongress som hålls vart fjärde år. En av de största frågorna som ska diskuteras är tillgången på sjuksköterskor i världen.

– Det är ett stort problem att många av världens sjuksköterskor lämnar yrket i förtid. Skälen är många: låga löner, för tung arbetsbörda och för lite professionell utveckling.

Det sa ICNs kanslichef Judith Oulton när hon i morse talade på den inledande konferensen om hur hälso- och sjukvården och professionernas arbete och villkor bör regleras.

Sjuksköterskorna påverkar hälsoläget

En av huvudtalarna var annars Världsbankens hälsospecialist Gilles Dessault som är engagerad i utvecklingsländernas, och då framförallt de afrikanska ländernas, hälso- och sjukvårdsutveckling.

– Genom att förbättra kvaliteten på sjuksköterskornas arbete förbättras också hälsoläget i ett land. Men för att det ska fungera måste det finnas lagar och regler som först och främst värnar om de människor som är i behov av vården. Reglerna får inte vara till för att höja sjuksköterskornas status, sa han.

Statsmakterna har ansvaret 

Han påpekade att regelsystemen måste borga för en grundutbildning som gör att sjuksköterskorna redan när de går in i yrket håller hög kvalitet.

– Ansvaret för hur hälso- och sjukvården ska regleras ligger ytterst hos statsmakterna, men det bör ske i nära samarbete med professionerna, sa Gilles Dessault, med en känga riktad dels till de stater som helt på egen hand försöker reglera sjukvården, dels de som helt överlåtit åt professionerna att ensamma styra utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida